რუკაზე ძებნა
gWirdeba daxmareba?
dagvireke:
+995 32 2536486;
+995 591 19 55 21
an mogvwere:
ruraltourism@elkana.org.ge
sastumro saxlebis momsaxurebis standarti
ჩამოტვირთე: სასტუმრო სახლის სტანდარტები


საოჯახო სასტუმრო სახლების კატეგორიზაციის სისტემა

საოჯახო სასტუმრო სახლების სტანდარტით განსაზღვრული კლასიფიკაციის სისტემა მოიცავს 4 კატეგორიას:

  1. კატეგორია - სტანდარტი
  2. კატეგორია - 1 მზე
  3. კატეგორია - 2 მზე
  4. კატეგორია - 3 მზე
საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

siaxleebis gamowera