მხარი დაუჭირე საქართველოს აგრარულ
ბიომრავალფეროვნებას

კონტაქტი

[{"title":"\u10d7\u10d1\u10d8\u10da\u10d8\u10e1\u10d8 (\u10ea\u10d4\u10dc\u10e2\u10e0\u10d0\u10da\u10e3\u10e0\u10d8 \u10dd\u10e4\u10d8\u10e1\u10d8)","address":"\u10db\u10d8\u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d8: \u10d2\u10d0\u10d6\u10d0\u10e4\u10ee\u10e3\u10da\u10d8\u10e1 \u10e5. #61, \u10d7\u10d1\u10d8\u10da\u10d8\u10e1\u10d8 0186, \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd","lat":"41.73198","lng":"44.74152"},{"title":"\u10d0\u10ee\u10d0\u10da\u10ea\u10d8\u10ee\u10d4 (\u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10dd\u10dc\u10e3\u10da\u10d8 \u10dd\u10e4\u10d8\u10e1\u10d8)","address":"\u10e8\u10d0\u10da\u10d5\u10d0 \u10d0\u10ee\u10d0\u10da\u10ea\u10d8\u10ee\u10d4\u10da\u10d8\u10e1 \u10e5. #8","lat":"41.6412964","lng":"42.9872512"},{"title":"\u10d6\u10e3\u10d2\u10d3\u10d8\u10d3\u10d8 (\u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10dd\u10dc\u10e3\u10da\u10d8 \u10dd\u10e4\u10d8\u10e1\u10d8)","address":"\u10d9\u10dd\u10e1\u10e2\u10d0\u10d5\u10d0\u10e1 \u10e5. #24","lat":"42.502319","lng":"41.865817"},{"title":"\u10db\u10d0\u10e0\u10ea\u10d5\u10da\u10d4\u10e3\u10da\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d8\u10d3\u10dd\u10d1\u10d0\u10dc\u10d8","address":"\u10e1\u10dd\u10e4. \u10ec\u10dc\u10d8\u10e1\u10d8","lat":"41.6602969","lng":"43.0536027"},{"title":"\u10ee\u10dd\u10d3\u10d0\u10e8\u10d4\u10dc\u10d8\u10e1 \u10db\u10d4\u10ea\u10ee\u10dd\u10d5\u10d4\u10da\u10d4\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e4\u10d4\u10e0\u10db\u10d0","address":"\u10e1\u10dd\u10e4. \u10ee\u10dd\u10d3\u10d0\u10e8\u10d4\u10dc\u10d8","lat":"41.966229","lng":"45.341767"},{"title":"\u10d7\u10d8\u10d0\u10dc\u10d4\u10d7\u10d8 (\u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10dd\u10dc\u10e3\u10da\u10d8 \u10dd\u10e4\u10d8\u10e1\u10d8)","address":"\u10da\u10d0\u10e8\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e5. III \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d8","lat":"42.115161","lng":"44.967591"}]
თბილისი (ცენტრალური ოფისი)
biofarm@elkana.org.ge
+995 32 253 64 86/87
თბილისი 0186, საქართველო
მისამართი: გაზაფხულის ქ. #61, თბილისი 0186, საქართველო
ახალციხე (რეგიონული ოფისი)
akhaltsikhe@elkana.org.ge
+995 365 22 02 46
ახალციხე 0800, საქართველო
შალვა ახალციხელის ქ. #8
ზუგდიდი (რეგიონული ოფისი)
hazelnut@elkana.org.ge
ზუგდიდი 2100, საქართველო
კოსტავას ქ. #24
მარცვლეულის კიდობანი
0805 ახალციხის მუნიციპალიტეტი, საქართველო
სოფ. წნისი
ხოდაშენის მეცხოველეობის ფერმა
farm@elkana.org.ge
0910 ახმეტის მუნიციპალიტეტი, საქართველო
სოფ. ხოდაშენი
თიანეთი (რეგიონული ოფისი)
oart-mobilizer@elkana.org.ge
თიანეთი 2500, საქართველო
ლაშარის ქ. III შესახვევი