საქართველოს ფერმერთა კოოპერატივების კვლევის ანგარიში
 
კვლევა ჩაატარა ელკანამ 2016 წლის აგვისტოდან ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში, IFAD-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის „მებაღეობა-მებოსტნეობის ინკლუზიურ ღირებულებათა ჯაჭვის ხელშეწყობა სომხეთში, საქართველოში, ყაზახეთსა და მოლდოვაში“ ფარგლებში. პროექტს ხელმძღვანელობს ორგანიზაცია AGROinform.
 
siaxleebi
2017-01-27
საგრანტო კონკურსი იმერეთში
2017-01-27
საგრანტო კონკურსი კახეთში
2017-01-26
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების კვლევის შედეგების წარდგენას


presrelizebi
ფერმერთა კოოპერაციის საკანონმდებლო საკითხები

siaxleebi
„ელკანას“ მონაწილეობა ჩეზენას ტრადიციული საკვების ფესტივალზე

საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება