განცხადება საგრანტო კონკურსის შესახებ
 
საგრანტო კონკურსი   ფერმერთა ჯგუფებისათვის/სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის ბიზნესზე ორიენტირებული საუკეთესო იდეების გამოსავლენად ხილისა და ბორტნეულის წარმოებისა და ...
 
siaxleebi
2014-07-22
ტრენერთა ტრენინგი „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საორგანიზაციო განვითარების მეთოდოგიაში”სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების -ახმეტის, გორისა და კასპის მუნიციპალიტეტების საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურების თანამშრომლებისათვის
2014-07-03
ტრენინგები „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერირების საფუძვლებში” ახმეტის, გორისა და კასპის მუნიციპალიტეტის ფერმერებისათვის
2014-06-24
DCFTA-ს გავლენა საქართველოს სოფლის მეურნეობასა და კვების სექტორზე


presrelizebi
ფერმერთა კოოპერაციის საკანონმდებლო საკითხები

siaxleebi
„ელკანას“ მონაწილეობა ჩეზენას ტრადიციული საკვების ფესტივალზე