ტრენერთა ტრენინგი „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საორგანიზაციო განვითარების მეთოდოგიაში”სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების -ახმეტის, გორისა და კასპის მუნიციპალიტეტების საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურების თანამშრომლებისათვის
 
მიმდინარე წლის 22 ივლისს, საქართველოში ევროკავშირის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პროგრამისა (ENPARD) და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში, არასამთავრობო ორგანიზაცია ...
 
siaxleebi
2014-07-03
ტრენინგები „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერირების საფუძვლებში” ახმეტის, გორისა და კასპის მუნიციპალიტეტის ფერმერებისათვის
2014-06-24
DCFTA-ს გავლენა საქართველოს სოფლის მეურნეობასა და კვების სექტორზე
2014-05-02


presrelizebi
ფერმერთა კოოპერაციის საკანონმდებლო საკითხები

siaxleebi
„ელკანას“ მონაწილეობა ჩეზენას ტრადიციული საკვების ფესტივალზე