მნიშვნელოვანი მოვლენები/სიახლეები 2016
 
ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანა"
 
siaxleebi
2017-04-04
პრეს-რელიზი
2017-02-20
2016 წლის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები
2017-01-30
საქართველოს ფერმერთა კოოპერატივების კვლევის ანგარიში


presrelizebi
ფერმერთა კოოპერაციის საკანონმდებლო საკითხები

siaxleebi
„ელკანას“ მონაწილეობა ჩეზენას ტრადიციული საკვების ფესტივალზე

საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება