საქართველოს ფერმერთა კოოპერატივების კვლევის ანგარიში
 
კვლევა ჩაატარა ელკანამ 2016 წლის აგვისტოდან ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში, IFAD-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის „მებაღეობა-მებოსტნეობის ინკლუზიურ ღირებულებათა ჯაჭვის ხელშეწყობა სომხეთში, საქართველოში, ყაზახეთსა და მოლდოვაში“ ფარგლებში. პროექტს ხელმძღვანელობს ორგანიზაცია ...
 
siaxleebi
2017-04-07
მნიშვნელოვანი მოვლენები/სიახლეები 2016
2017-04-04
პრეს-რელიზი
2017-02-20
2016 წლის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები


presrelizebi
ფერმერთა კოოპერაციის საკანონმდებლო საკითხები

siaxleebi
„ელკანას“ მონაწილეობა ჩეზენას ტრადიციული საკვების ფესტივალზე

საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება