ფერმერის გზამკვლევი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნისათვის
 
http://www.elkana.org.ge/uploads/publication/42/file_geo.pdf
 
siaxleebi
2017-05-25
საქართველოს ფერმერთა კოოპერატივების კვლევის ანგარიში
2017-04-07
მნიშვნელოვანი მოვლენები/სიახლეები 2016
2017-04-04
პრეს-რელიზი


presrelizebi
ფერმერთა კოოპერაციის საკანონმდებლო საკითხები

siaxleebi
„ელკანას“ მონაწილეობა ჩეზენას ტრადიციული საკვების ფესტივალზე

საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება