მოწვევა „სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში“ ღონისძიების დახურვაზე
 
  საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია „ოქსფამი“ და ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“ ევროპის სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის  „სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მხარდაჭერა ...
 
siaxleebi
2017-09-18
ქართული დელეგაცია Slow-Food ღონისძიებაზე. ყველის ფესტივალი 2017 ბრა, იტალია
2017-06-12
ფერმერის გზამკვლევი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნისათვის
2017-05-25
საქართველოს ფერმერთა კოოპერატივების კვლევის ანგარიში


presrelizebi
ფერმერთა კოოპერაციის საკანონმდებლო საკითხები

siaxleebi
„ელკანას“ მონაწილეობა ჩეზენას ტრადიციული საკვების ფესტივალზე

საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება