განცხადება საკონსულტაციო შეხვედრებთან დაკავშირებით
 
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - ”სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში” ფარგლებში ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“  ატარებს საკონსულტაციო შეხვედრებს საგრანტო ...
 
siaxleebi
2014-08-14
საინფორმაციო შეხვედრები ახმეტის, გორისა და კასპის მუნიციპალიტეტებში ფერმერების/სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის შესახებ
2014-08-13
განცხადება საგრანტო კონკურსის შესახებ
2014-07-22
ტრენერთა ტრენინგი „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საორგანიზაციო განვითარების მეთოდოგიაში”სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების -ახმეტის, გორისა და კასპის მუნიციპალიტეტების საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურების თანამშრომლებისათვის


presrelizebi
ფერმერთა კოოპერაციის საკანონმდებლო საკითხები

siaxleebi
„ელკანას“ მონაწილეობა ჩეზენას ტრადიციული საკვების ფესტივალზე