განცხადება საგრანტო კონკურსის შესახებ
 
ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ასოციაცია  „ელკანა“, იაპონიის სოციალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით და  მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ახორციელებს  პროექტს   „საქართველოს ტურიზმის სექტორში ჩართული ღარიბი თემებისა და მიკრო-მეწარმეების შესაძლებლობების გაზრდა“.  პროექტის ...
 
siaxleebi
2016-10-10
Vacancy for Project Coordinator in Dedoplistskaro
2016-08-12
პრესის მოწვევა: ნიელენის სურსათის სუვერენულობის მეორე ევროპული ფორუმი, 2016 წლის 26-30 ოქტომბერი, რუმინეთი
2016-06-02
ფერმერთა II კონგრესი


presrelizebi
ფერმერთა კოოპერაციის საკანონმდებლო საკითხები

siaxleebi
„ელკანას“ მონაწილეობა ჩეზენას ტრადიციული საკვების ფესტივალზე

საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება